BOLNICA SVETI NIKOLA Kraljevo Ratina br. 6

Tel: +381 36 5862 062, 5861 112 Mob: +381 69 225 8025, 65 862 0062

E mail: svnikolaj@mts.rs


SPECIJALISTIČKI PREGLEDI


Oblasti medicine kojom se bavi bolnica sa karakteristikama dijagnostike i pregleda i spiskom konsultanata za odrasle.

U našoj ustanovi možete izvršiti grupni SISTEMATSKI PREGLED.
OPŠTA I INTERNA MEDICINA

Opšti medicinski pregledi, osnovni internistički pregled, EKG(elektrokardiografija), spirometrija, 24-časovni holter-monitoring EKG, 24-časovni holter-monitoring krvnog pritiska, preoperativna priprema, preventivni pregledi, zdravstveno- vaspitni rad sa pacijentima.

Svakodnevno u našoj bolnici, ove preglede obavlja dr Verica Stanković, internista i lekari opšte medicine. Na pregled nije potrebno čekati, u toku radnog vremena u prepodnevnoj smeni možete doći i obaviti pregled, kao i potrebne dodatne analize.

X


KARDIOLOGIJA

Kao vodeće bolesti modernog doba, kardiovaskularna oboljenja nose veliki rizik od mogućih komplikacija po zdravlje ljudi, kao što su srčani i moždani udar. Kardiolozi vrše specijalističke preglede srca i krvnih sudova i bave se prevencijom navedenih oboljenja, u koje ubrajamo usluge koje se obavljaju u našoj ustanovi: kardiološki pregled, EKG, ultrazvuk srca, TFO( test opterećenja), 24- časovni holter ekg, 24-časovni holter krvnog pritiska. Na pregled je potrebno doneti prethodnu medicinsku dokumentaciju i laboratorijske analize u zadnje dve nedelje.

Preglede obavljaju lekari konsultanti: dr Vanja Balšić, kardiolog; dr Manojle Radovanović, kardiolog; dr Predrag Bogdanović (VMA), kardiolog. Zakazivanje pregleda na tel. 036/5862062 svakog radnog dana i subote od 08h- 17h.

X


ENDOKRINOLOGIJA

Kao grana interne medicine, endokrinologija se bavi bolestima žlezda sa unutrašnjim lučenjem i poremećajima metabolizma. Veliki broj pacijenata koji boluju od šećerne bolesti i posebno poremećaja u radu štitne žlezde, zahtevaju tretman od strane endokrinologa. Kod nas možete obaviti celokupne laboratorijske analize, hormonski status, radiološku dijagnostiku(ultrazvuk štitne žlezde..) i spremiti se za pregled.

Preglede obavlja dr Bratislav Milovanović, endokrinolog specijalne bolnica za rehabilitaciju i lečenje „Merkur“ Vrnjačka Banja. Zakazivanje pregleda na tel. 036/5862062 svakog radnog dana i subote od 08h- 17h.

X


HOLTER EKG-A, HOLTER KRVNOG PRITISKA, ERGO TEST (TEST OPTEREĆENJA)

X


REUMATOLOGIJA

Bavi se oboljenjima koštano-zglobnog i mišićnog sistema, i u savremenom svetu zauzima posebno mesto zbog sve češćih sistemskih bolesti(Reumatoidni artritis, Sistemski lupus, dermatomiozitis..), osteoporoze, degenerativnih oboljenja zglobova i kičmenog stuba. Za pregled specijaliste je potrebno uraditi opšti medicinski pregled, osnovne laboratorijske analize sa specifičnim faktorima za reumatske bolesti, RTG(rentgen) pregled regije od interesa, a dalju dijagnostiku vrši reumatolog.

Svakodnevno možete zakazati pregled kod dr Zorana Stamatovića, interniste- reumatologa. Zakazivanje pregleda na tel. 036/5862062 svakog radnog dana i subote od 08h- 17h.

X


NEUROLOGIJA

Oboljenja mozga i perifernih nerava su u vrhu bolesti koje uzrokuju težak poremećaj kvaliteta života, od najgoreg moždanog udara do neuropatskih bolova usled oštećenja živaca i njima je potrebno posebno posvetiti pažnju. U dogovoru sa vašim lekarom i u skladu sa simptomima koje imate, neurološki pregled kod nas možete zakazati svakodnevno, kao i uraditi dalju dijagnostiku koju lekar odredi, kao što je skener glave ili magnetna rezonanca glave, krvnih sudova glave i vrata i kičmenog stuba. Njih obavlja dr Gordana Vukašinović, neurolog Opšte bolnice „Studenica“ Kraljevo.

Zakazivanje pregleda na tel. 036/5862062 svakog radnog dana i subote od 08h- 17h.

X


PULMOLOGIJA

Sve je veći broj pacijenata sa HOBP( hroničnom opstruktivnom bolesti pluća, astmom, emfizemom i drugim oboljenjima disajnih puteva. Pored spirometrije, RTG. pregleda pluća, CT(skener) grudnog koša, za pravovremenu dijagnostiku i terapiju, potreban je i pregled pneumoftiziologa/ interniste- pulmologa koje u našoj ustanovi vrši dr Dragan Jovančević, pneumoftiziolog.

Zakazivanje pregleda na tel. 036/5862062 svakog radnog dana i subote od 08h- 17h

X


GASTROENTEROLOGIJA

Kao deo interne medicine, bavi se dijagnostikom i terapijom oboljenja organa za varenje. Pored osnovnih laboratorijskih pregleda, u našoj ustanovi je moguće uraditi endoskopski pregled jednjaka, želudca i dvanaestopalačnog creva( ezofagogastroduodenoskopija), i pregled debelog creva(kolonoskopija), za koje je prethodno potrebna pravovremena priprema. RTG.metode dijagnostike digestivnog sistema(pasaža jednjaka i želudca, tankog creva, irigografija), CT(skener abdomena), MR pregled abdomena, MRCP(pregled žunih puteva magnetnom rezonancom) i ostale metode koje gastroenterolog indikuje.

Preglede vrši dr Vladimir Ranković, internista- gastroenterolog. Zakazivanje pregleda na tel. 036/5862062 svakog radnog dana i subote od 08h- 17h.

X


ORL- OTORINOLARINGOLOGIJA

Poremećaji i oboljenja gornjeg disajnih puteva, grkljana i dušnika i slušnog aparata.

Pregled kod dr Miroljuba Trifunovića, specijaliste za uho, grlo i nos zakažite na tel. 036/5862062 svakog radnog dana i subote od 08h- 17h.

X


RADIOLOGIJA

Bavi se dijagnostičkim metodama koje uz pregled, omogućavaju adekvatno postavljenje dijagnoze. Kod nas možete uraditi: RTG(rentgensko snimanje) koštanozglobnog sistema, grudnog koša, metode za snimanje organa za varenje(pasaže, irigografija), metode vizuelizacije organa za mokrenje(IVU-intravenska urografija); ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA-EHO: stomaka, karlice, color-doppler krvnih sudova, štitne žlezde, mekih tkiva. Skener(CT) dijagnostiku endokranijuma(galve), grudnog koša, abdomena i karlice, koštanozglobnog sistema; MR(magnetnu rezonancu jačine 1,5T) preglede glave(sa i bez krvnih sudova), kičmenog stuba, karlice, zglobova, abdomena( sa i bez žučnih puteva), dojki; MAMOGRAFIJU dojki( u sklopu prevetivnih pregleda kao i dijagnostičke mamografije i u sklopu praćenja tokak bolesti).

Preglede obavlja dr Obrad Janošev, specijalista radiologije; dr Mirjana Mišić( dijagnostika dojke); Prof.dr Robert Semnic(dijagnostika koštano-zglobnog sistema). Zakazivanje pregleda na tel. 036/5862062 svakog radnog dana i subote od 08h- 17h.

X


PEDIJATRIJA

Opšte pedijatrijske preglede u našoj ustanovi obavlja dr Aleksandar Jović, pedijatar; kardiološke dr Srđan Vukašinović, gastroenterološke dr Katarina Toroman, alergološke i pulmološke Prof.dr Branimir Nestorović sa Univerzitetske dečje klinike, Tiršova, Beograd; neurološke dr Mirjana Dmitrović, dečji neurolog.

Zakazivanje pregleda na tel. 036/5862062 svakog radnog dana i subote od 08h- 17h.

X


GINEKOLOGIJA

Dijagnostika i lečenje ginekoloških bolesti, PAPA test, kolposkopija, ultrazvučna dijagnostika ginekoloških organa.

Pregled kod dr Milije Ravilić zakazati na tel. 036/5862062 svakog radnog dana i subote od 08h- 17h.

X


ANESTEZIOLOGIJA

Preoperativna priprema, male anesteziološke procedure: priprema i sprovođenje kratkotrajnih anestezija za dijagnostičke metode najčešće kod dece, analgosedacija, anestezija za kratke hirurške procedure i manje operativne zahvate(kile, hemoroidi). Za pregled je potrebno obaviti kompletne laboratorijske pretrage, često RTG.srca i pluća, preoperativno mišljenje interniste. Konsultant dr Goran Kuševija, anesteziolog.

Zakazivanje pregleda na tel. 036/5862062 svakog radnog dana i subote od 08h- 17h.

X


OPŠTA HIRURGIJA

Zbog simptomatologije i po savetu drugih lekara, naši opšti hirurzi vrše hirurške preglede i sprovode dalje dijagnostičke metode i terapiju. Operacija hernija (kila), hemoroida (THD metodom), male hirurške intervencija (incizija, ekscizija), plasiranje katetera, skidanje drenova, obrada rana. Dr Rašo Ljubisavljević, hirurg; dr Milan Maksimović, hirurg.

Zakazivanje pregleda na tel. 036/5862062 svakog radnog dana i subote od 08h- 17h.

X


VASKULARNA HIRURGIJA

Bolesti krvnih sudova sa posebnim osvrtom na aterosklerozu, stenoze arterijskih krvnih sudova, proširene vene, tromboze, možete dijagnostikovati u našoj ustanovi kod dr Dražena Samardžića, vaskularnog hirurga, uraditi doppler krvnih sudova, i dobiti potrebnu terapiju kao i savet.

Zakazivanje pregleda na tel. 036/5862062 svakog radnog dana i subote od 08h- 17h.

X


UROLOGIJA

Oboljenjima bubrega, mokraćnih puteva, prostate i muških polnih organa bavi se specijalista urologije, koji pored pregleda, uz laboratorijske analize krvi i urina, tumor markere prostate-PSA, može uraditi ultrazvučnu dijagnostiku i tražiti dodatne dijagnostičke metode(CT, MR, intravensku urografiju), koje možete uraditi kod nas. Za pregled je potreban nalaz urina.

Zakazivanje kod dr Aleksandra Spasića, urolog VMA i dr Zlatka Radičevića, načelnika urologije OB“Studenica“ Kraljevo na telefon 036/ 5862062 svakog radnog dana i subotom od 08h- 17h.

X


ONKOLOŠKA HIRURGIJA

Hirurgija maligniteta, uz pregled onkologa, radiologa i drugih specijalnosti. Dr Zvezdan Maksimović, specijalista hirurg- onkolog.

Zakazivanje pregleda na tel. 036/5862062 svakog radnog dana i subote od 08h- 17h.

X


ORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJA

Uz RTG.dijagnostiku koštanozglobnog sistema, na raspolaganju su i CT i MR dijagnostika istih i pregled koji obavljaju dr Nenad Trbović, ortoped IOHB“Banjica“ Beograd i dr Miroslav Mitrović, ortoped OB“Studenica“ Kraljevo.

Zakazivanje pregleda na tel. 036/5862062 svakog radnog dana i subote od 08h- 17h.

X


DEČJA HIRURGIJA

Dr Jovan Bojović, specijalista dečje hirurgije

X


NEUROHIRURGIJA

Hirurški tretman bolesti mozga, kičmene moždine i perifernih nerava. Nakon prethodne dijagnostike, a u savremeno doba nejčešće MR dijagnostike, potreban je pregled neurohirurga radi daljeg planiranja lečenja.

Preglede obavlja ass.dr Vladimir Jovanović, neurohirurg Klinike za neurohirurgiju KCS, Beograd.

X


ENDOKRINA HIRURGIJA

Hirurgija oboljenja štitne, paraštitne, nadbubrežne i drugih žlezda sa unutrasšnjim lučenjem.

Uz prethodne laboratorijske i najčešće ultrazvučne i druge dijagnostičke metode, pregled kod dr Milivoja Pavlovića, specijaliste endokrine hirurgije je potrebno zakazati na broj 036/5862062 svakog radnog dana i subotom od 08h-17h

X


PSIHIJATRIJA I PSIHOLOGIJA

Sve više zauzimaju posebnu pažnju u lečenju i terapiji savremenog čoveka, zbog stresa i načina života i sve težih posledica po kvalitet života obolelih.

Pored osnovnih pregleda, kod nas možete uraditi i psihološko testiranje kao i preglede za tuđu negu i pomoć, obaviti savetovanje i psihoteriju, koje vrše dr Suzana Đorđević, psihijatar, i Marija Marković, psiholog-specijalista psihoterapije.

X


ONKOLOGIJA

Maligne bolesti su među vodećim bolestima koje uzrokuju povećanje stope smrtnosti. Pravovremeni preventivni pregledi spašavaju život, a u slučaju otkrivanja malignih oboljenja, lečenje je neophodno započeti što pre i u timskom radu sa drugim specijalnostima.

Za pregled, možete se obratiti dr Jasminki Tanasijević, spec.onkologije. Zakazivanje pregleda na tel. 036/5862062 svakog radnog dana i subote od 08h- 17h

X
PATRONAŽNA SLUŽBA


Vršimo transport pacijenata na teritoriji Srbije sanitetskim vozilom fiat ducato, uz medicinsku pratnju, kao i usluge lokalne patronaže.

Dolazimo kod Vas!SISTEMATSKI PREGLEDI


Individualni pregled odraslih, sistematski pregledi radnika. U sklopu sistematskih i preventivnih pregleda možete uraditi laboratorijske analize, preglede lekara više specijalnosti kao i dijagnostičke metode.

U skladu sa Vašim potrebama, godištem i zdravstvenim stanjem, javite nam se kako bismo Vam predstavili pakete sistematskih pregleda za Vas i Vaše radnike, koje obavljaju lekari naše ustanove, po povoljnim uslovima.