+381 36 5862 062 | svnikolaj@mts.rs

Radiologija


Bavi se dijagnostičkim metodama koje uz pregled, omogućavaju adekvatno postavljenje dijagnoze. Kod nas možete uraditi: RTG(rentgensko snimanje) koštanozglobnog sistema, grudnog koša, metode za snimanje organa za varenje(pasaže, irigografija), metode vizuelizacije organa za mokrenje(IVU-intravenska urografija); ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA-EHO: stomaka, karlice, color-doppler krvnih sudova, štitne žlezde, mekih tkiva. Skener(MDCT) dijagnostiku endokranijuma(galve), grudnog koša, abdomena i karlice, koštanozglobnog sistema; MR(magnetnu rezonancu jačine 1,5T) preglede glave(sa i bez krvnih sudova),


kičmenog stuba, karlice, zglobova, abdomena( sa i bez žučnih puteva), dojki; MAMOGRAFIJU dojki( u sklopu prevetivnih pregleda kao i dijagnostičke mamografije i u sklopu praćenja tokak bolesti).

Preglede obavlja dr Obrad Janošev, specijalista radiologije; dr Mirjana Mišić( dijagnostika dojke); Prof.dr Robert Semnic(dijagnostika koštano-zglobnog sistema). Zakazivanje pregleda na tel. 036/5862062 svakog radnog dana i subote od 07.30h- 19.30h, subota: 07:30 - 13:30 h.