+381 36 5862 062 | svnikolaj@mts.rs

Magnetna rezonanca


Magnetna rezonanca prvi put je počela sa radom u našoj ustanovi u julu 2003 god. Od tada je snimnjeno blizu 26000 pacijenata, što iz kraljeva, tako i iz blize i dalje okoline .

Neprestano smo se trudili da poboljšamo kvalitet snimanja a samim ti i zadovoljstvo pacijenata obavljenim snimanjem.

2003 god je instalirana prva magnetana rezonanca 0.5 t (prva privatna margnetan rezonanca).

U maju 2017 god. Kupuje se mr aparat 1.5 t kojom ponovo podižemo standarde u vrhunskoj dijagnostici.


I konačno 13.05.2024 god radi se apgrejd postojećeg magneta. Ulažu se velika sredstva.

Naime, kupljeni su novi kalemovi(koji daju bolju, čistiju a samim tim kvalitetniju sliku), nov softver (koji nam omogućava veći izbor boljih, kvalitetnijih i bržih sekvenci) kao vitalni delovi samog magneta.

Neprestano se trudimo da kvalitetom i ljubaznošću opravdamo pozicuju lidera u MR dijagnostici.