+381 36 5862 062 | svnikolaj@mts.rs

Izvod iz cenovnika- NMR 13.000,00 - 30.000,00 din.

- RTG pregledi 2.000,00 – 4.800,00 din.

- Mamografije 4.000,00 din.

- Ultrazvuk 3.000,00 din.

- Dopler (color) 3.000,00 din.

- Holter krvnog pritiska 4.000,00 din

- Holter EKG 6.000,00 din.

- Gastroskopija bez anestezije 6.000,00 din. sa anestezijom 14.000,00 din.

- Kolonoskopija bez anestesije 12.000,00 din. sa anestezijom 21.000,00 din.

- Test opterećenja srce 7.000,00 din.


Cena kontrasta je uračunata u cenu i ne zaračunava se posebno, kontras se na magnetnoj rezonanci daje ukoliko doktor proceni da je potrebno.


Plaćanje putem platnih karticama i čekovima građana.


Pacijenti mogu ostvariti sva prava i benificije sa polisama: Dunav osiguranje, Wiener Städtische, MedUNIQA i Generali osiguranje.


Za sva vaša pitanja i dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju.