+381 36 5862 062 | svnikolaj@mts.rs

Neurohirurgija


Hirurški tretman bolesti mozga, kičmene moždine i perifernih nerava. Nakon prethodne dijagnostike, a u savremeno doba nejčešće MR dijagnostike, potreban je pregled neurohirurga radi daljeg planiranja lečenja.


Preglede obavlja ass.dr Vladimir Jovanović, neurohirurg Klinike za neurohirurgiju KCS, Beograd.

.