+381 36 5862 062 | svnikolaj@mts.rs

Holter EKG-a, holter krvnog pritiska, ergo test (test opterećenja)


Poremećaji srčanog ritma su sve češći problem kako starije tako i mlađe populacije. Brz životni tempo i sve veći stres kao i faktori rizika kojima smo izloženi-visok krvni pritisak, pušenje, gojaznost.. - vode nekada opasnim poremećajima srčanog ritma koje zovemo Aritmijama. Kako bi se ustanovilo poreklo kao i njihova vrsta, kardiolozi u diagnostici koriste holter EKG. 24h postavljen holter na vašem grudnom košu registruje srčanu radnju i beleži sve promene u radu srca. Pregled je bezbedan, komforan i rezultati su brzi i neprocenjivi za dalju terapiju. Holter krvnog pritiska je dijagnostička metoda kojom se u određenim intervalima tokom 24h registruju vrednosti krvnog pritiska koje omogućuju kliničkim lekarima interne medicine i kardiolozima da adekvatno prate i leče povišen krvni pritisak kao i da prate efekte već date terapije.


Bol u grudima(anginozni bol) je alarm ljudskog tela koji nas upozorava na postojanje oštećenja srčanih arterija najčešće zbog dugotrajne ateroskleroze koja nastaje zbog povišeni vrednosti lošeg holesterola(LDL), pušenja, fizičke neaktivnosti. Suženje srčanih-koronarnih arterija vodi smanjenom dotoku kiseonika u srce i pojavi anginoznog bola koji može biti i fatalan. Kako bi se odredio stepen oštećenja srčanog mišića i odredio potencijalnih rizik za infarkt miokarda, kardiolozi vrše test opterećenja koristeći aerobnu fizičku aktivnost pacijenta na pokretnoj traci i mere određene vrednosti i promene u EKG tokom opterećenja. Pre samog pregleda potrebna je minimalna priprema u smislu korekcije već postojeće terapije ukoliko je pacijent ima kako bi se pregled izveo bezbedno. Rezultati ukoliko nisu zadovoljavajući upućuju pacijenta na dalju dijagnostike i lečenje, najčešće invazivnim metodama- koronarografija.